LEVERING EN RETOURNERING MARCEL RUS ART

Versie mei 2018

 Je hebt een kunstwerk gekocht of gehuurd. Dat is hartstikke fijn!
Nu wil je weten wanneer het wordt geleverd en/of hoe je het kunstwerk wat al eerder is geleverd weer kan retoureren.

Verzendklaar maken van het product

Uitgangspunt is dat zowel de producent (Marcel Rus Art) als de consumenten (U dus!) de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzendklaar maken van het aangeschafte product (kunstwerk). Dat wil o.a. zeggen dat het product in bubbelplastic wordt gewikkeld en in een kartonnen omhulsel wordt aangeboden ter verzending.

Verzending

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de producent kenbaar heeft gemaakt. De levering vindt plaats uiterlijk binnen 15 dagen na een bestelling van het product via website of anderzijds. Randvoorwaarde is wel levering in Nederland. Levering in het buitenland wordt per case bezien.

De verzending vindt plaats via DHL. Deze biedt een track & trace faciliteit. DHL geeft informatie over wanneer exact het product wordt afgeleverd.

De kosten voor de verzending van producent naar consument zijn voor rekening van producent.

Retournering

Als de consument uiteindelijk binnen de termijn van twee weken na ontvangst van het product zich bedenkt dan is retournering mogelijk. Let hierbij op hetgeen gesteld is onder ‘verzendklaar maken van het product’. Voor adressering wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

De kosten voor de verzending van consument naar producent zijn voor rekening van consument.

What if…

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de producent zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de producent tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij retournering ligt het risico bij de consument tot aan het moment van bezorging bij de producent.

 

 

©2022 Marcel Rus

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?