I met Marcel during the 2019 studio route in Den Dungen / Gestel and was attracted by the combination of simplicity and power that his work radiates in this case Path.

The connecting and contrasting elements are in balance.

The warm and bright colors complete the work.

Roel van Waes, Sint-Michielsgestel

Ik heb Marcel ontmoet tijdens de atelierroute van 2019 in Den Dungen/Gestel en werd aangetrokken door de combinatie van eenvoud en kracht die zijn werk in dit geval Path uitstraalt.

De verbindende en contrasterende elementen zijn in evenwicht.

De warme en heldere kleuren maken het werk af.

Roel van Waes, Sint-Michielsgestel

On the biennial studio route we were introduced to the work of Marcel, in a beautiful location in a barn in the city of Den Dungen.

The ideal environment for his work: strong, pure, layered, with a story.

His story, our story. His works invite you to interpret and fantasize.

We fell in love instantly with one of his works and could hardly leave it behind.

The next day Marcel came to bring his painting.

His painting has become our painting.

Glad.

Helma, Gemonde

Op de tweejaarlijkse atelierroute maakten we kennis met het werk van Marcel, op een prachtige locatie in een boerenschuur in Den Dungen.

De ideale omgeving voor zijn werk: sterk, puur, gelaagd, met een verhaal.

Zijn verhaal, ons verhaal. Zijn werken nodigen uit tot interpreteren en fantaseren.

We werden op slag verliefd op een van zijn werken en konden het daar bijna niet achter laten.

De volgende dag kwam Marcel zijn schilderij brengen.

Zijn schilderij is ons schilderij geworden.

Blij.

Helma, Gemonde

As optician Oogwereld Ebbing in Sint-Michielsgestel, we thought it would be nice to have our store as an exhibition space used by local artists, such as Marcel Rus. That became a fascinating experience.

The first thing that was noticed was the material use. Relief created by different textiles and materials, use of color that at first seems contradictory but ultimately harmoniously comes together and forms a different spatial feeling every time you look at it.

In short, we can say that we are glad that we have entered into this artistic adventure.

Patrick, of Oogwereld Ebbing, Sint-Michielsgestel

Als opticien Oogwereld Ebbing in Sint-Michielsgestel, leek het ons leuk om onze winkel als expositie ruimte te laten gebruiken door plaatselijke kunstenaars, zoals Marcel Rus. Dat werd een fascinerende beleving.

Het eerste wat opviel was het materiaal gebruik. Reliëf gecreëerd door verschillende textielen en materialen, kleurgebruik die eerst tegenstrijdig lijkt maar uiteindelijk harmonisch samenkomt en vormen die iedere keer dat je ernaar kijkt een ander ruimtelijk gevoel geven.

Kortom kunnen we zeggen dat wij blij zijn dat we dit artistieke avontuur zijn aangegaan.

Patrick van Oogwereld Ebbing, Sint-Michielsgestel

At exhibitions of Marcel’s work, I am always pleasantly surprised by the works he has made.

Marcel knows how to capture a timeless image in his paintings that is, and still is, striking because of the beautiful warm colors and the use of textiles.

The paintings of Marcel remain sparkling, to my imagination and are real acquisitions in my home.

Ellen Cooijmans, Cuijk

Bij tentoonstellingen van Marcel’s werk word ik altijd blij verrast door de werken die hij heeft gemaakt.

Marcel weet in zijn schilderijen een tijdloos beeld vast te leggen dat met name door de mooie warme kleuren en het gebruik van textiel sprekend is en blijft.

De schilderijen van Marcel blijven sprankelend, tot mijn verbeelding spreken en zijn echte aanwinsten in mijn woning.

Ellen Cooijmans, Cuijk

©2022 Marcel Rus

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?